Pečovská Nová Ves

Vitajte na stránkach obce Pečovská Nová Ves

titulka2.jpg

Obec učupená pod Mníškom, vŕškom na severnej strane dediny, ako kvočka s bielymi a žltými kuriatkami domčekov, teda na záveternej strane, akoby sa ukrývala pred ostrým a prudkým vetrom ľudovo zvaným „poliak“, vzdoruje dodnes vetrom čias, nič nedajúc na obdobie a podmienky svojho vzniku.

Geografická poloha

Obec Pečovská Nová Ves leží v údolí riek Torysa a Ľutinka, prechádza ňou štátna cesta I. kategórie č. 68 Prešov - Stará Ľubovňa. Obec leží v nadmorskej výške 345 m n. m. Viac o geografickej polohe obce a jej polohu na mape nájdete tu.

Obyvateľstvo a katastrálna výmera

K 1. 1. 2015 je v obci Pečovská Nová Ves prihlásených k pobytu 2580 osôb. Celková výmera katastra obce je 1175 ha.

Z histórie obce…

Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o obci je z roku 1248. Už vtedy obec patrila ku kráľovským majetkom Šarišského hradu, pričom tu bola zriadená mýtnica – colnica. Z historických dokumentov sa ďalej dozvedáme, že obec postupne patrila šľachticovi Mikčovi, Cudarovcom, šľachticovi z Perína, Tarczayovcom a od roku 1556 Péchyovcom. Tí si ju získali ako dar od Habsburgovcov, ktorým verne slúžili. Po nich nesie meno, či vlastne prívlastok Pečovská.