Pečovská Nová Ves

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dátum pridania: 27. November 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi pozýva všetky deti v piatok 4. decembra  2015 na stretnutie s Mikulášom.

mikulas_2015.jpg


Vzdali sme úctu starším aj ochutnali jablkové špeciality

Dátum pridania: 26. Október 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

V sobotu 24. októbra 2015 sa v Pečovskej Novej Vsi uskutočnil prvý ročník podujatia „Jablučkové slávnosti“, ktoré boli sprievodným podujatím v rámci osláv októbra, mesiaca úcty k starším. V slnečnom počasí sa už od 14-tej hodiny v priestoroch amfiteátra ponúkali jablkové koláče, šťavy a miestne špeciality z jabĺk. Ponuku jedál obohatil poľovnícky guláš.
O 15-tej hodine sa v priestoroch telocvične konal koncert pre všetkých seniorov. Koncert pripravili žiaci základnej školy. Na záver si zobral slovo starosta obce PhDr. Jaroslava Dujava, ktorý poprial všetkým seniorom pevné zdravie a ešte veľa príjemných okamihov s ich najbližšími. Starosta obce spolu so svojím zástupcom a prednostom rozdali prítomným seniorom vecné dary, ktoré si pre nich ako prejav vďaky pripravil obecný úrad.
Po skončení koncertu pokračovala ochutnávka jablkových špecialít, v priestoroch základnej školy bola sprístupnená výstava žiackych prác s jesennou tématikou.
Spojenie „Jablučkových slávností“ a vzdanie úcty k starším nie je náhodné. Vedenie obce chcelo oživiť tradičné oslavy mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším a vybralo si na to práve symboliku jablka. Jablko je symbolom jesene, rovnako ako staroba je symbol jesene ľudského života. Cieľom podujatia bolo prilákať všetky vekové kategórie a vytvoriť tak priestor na rodinné stretnutia. Obec chce takto zároveň poukázať na význam seniorov v našej obci a vyzdvihnúť ich zásluhy v každodennom živote. Práve Klub dôchodcov bol jedným z partnerov celého podujatia. Okrem nich sa jablkovými špecialitami prezentovali aj Únia žien, Miestny spolok Červeného kríža, Komunitné centrum v Pečovskej N. Vsi a miestny folklórny súbor Jablonečka. Podujatie podporila aj Základná škola s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi.

Ďakujeme všetkým partnerom za pomoc pri organizovaní podujatia a účastníkom za návštevu a aktívnu účasť.

ucta_k_starsim_2015.jpg


18. ročník Pečovskonovoveského jarmoku bol veľkolepý

Dátum pridania: 31. August 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Ideálne počasie, bohatý kultúrny program a množstvo sprievodných podujatí prilákalo na Pečovskonovoveský jarmok stovky návštevníkov z celého okolia.
V piatok na poludnie sa Kostolná ulica zaplnila remeselníkmi, ktorí prišli predviesť svoju zručnosť a ukázať to najlepšie z vlastnej tvorby. Návštevníci tak mohli obdivovať výrobky z dreva, prútia a vosku. Na jarmoku ste mohli kúpiť naozaj všetko, od fujary, cez včelí med, medovníčky až po drevené hračky. Program pokračoval o 15:30 slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Ondreja, ktorá bola zároveň aj poďakovaním za úrodu. Správca farnosti sv. Ondreja Miroslav Turčík v emotívnej kázni pripomenul, že bohatý stôl alebo plná chladnička nie sú samozrejmosť a mali by sme za ne ďakovať. Zároveň na omši symbolicky požehnal aj chlieb ako symbol hojnosti a pohostinnosti. Po skončení omše starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava jarmok slávnostne otvoril a poprial návštevníkom príjemnú zábavu.
Piatkový večer patril Vierke Horňákovej a jej koncertu, ktorým oslávila 30 rokov na folklórnej scéne. Program pod názvom „Ket žijem, ta špivam“ moderovala redaktorka rádia Regina Veronika Slaninková a okrem Vierky Horňákovej v ňom vystúpili FS Jablonečka, FS Prešovčan, Ľudová hudba Maradaš z Lipian, skupina Verbunk, FS Zemplínčan, Hanka Servická, Araňa z Jarovníc a mnoho ďalších. Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie Ceny starostu obce. Tohtoročnými laureátmi boli dlhoročný starosta obce Jaroslav Baňas a starosta partnerského mesta Sieniawa Adam Woś. O tom, že program návštevníkov zaujal, svedčil nielen zaplnený amfiteáter, ale aj „standing ovation“ pre všetkých účinkujúcich.
Sobota sa niesla v znamení všetkého, čo k jarmoku neodmysliteľne patrí. V jednotlivých stánkoch sa rovnako ako v piatok prezentovali remeselníci, Babina kuchňa lákala na tradičné špeciality, pre deti boli pripravené kolotoče, nafukovací hrad alebo cukrová vata. Už tradične sa v sobotu konala aj jarmočná kvapka krvi. Predpoludním sa súťažilo v pečení nalešnikov a varení halušiek.
Program na amfiteátri začal o 16-tej hodine ľudovými súbormi z okolia, potom nasledovalo vystúpenie populárneho virtuóza Stanislava Salanciho. O 18-tej hodine sa na rad dostala tombola. Prvá cena bola viac ako lákavá, televízor v hodnote 500 €. Hlavným bodom programu bola ABBA show, ktorá pripomenula hity jednej z najznámejších kapiel všetkých čias. Čerešničkou na pomyselnej torte bol ohňostroj, ktorý bol do programu jarmoku zaradený po prvýkrát a návštevníci ho ocenili búrlivým potleskom.  Po ňom sa už dostal k slovu DJ Snowman a skupina Atletic. Tancovalo sa a spievalo do rána, tanečný parket praskal vo švíkoch.
Pečovskonovoveský jarmok navštívili aj zástupcovia partnerského mesta Sieniawa. Uchvátil ich predovšetkým náš folklór, o ktorom sa vyjadrili, že predčil aj ich najsmelšie očakávania. Len nechápavo krútili hlavou, aký bohatý program dokázala pripraviť jedna obec.
Scenár jarmoku sa teda naplnil, ale organizátori veria, že každý návštevník si uchová príjemnú spomienku a o rok navštívi toto významné podujatie opäť.


18. ročník Pečovskonovoveského jarmoku

Dátum pridania: 21. Júl 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Obec Pečovská Nová Ves organizuje v dňoch 28. a 29. augusta 2015

18. ročník Pečovskonovoveského jarmoku.

Remeselníci, predajcovia, vystavovatelia, v prípade záujmu potvrďte svoju účasť na našom jarmoku zaslaním vyplnenej návratky do 20. 8. 2015  na adresu Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi alebo na e-mailovú adresu: prednosta@pecovska.sk

Pozvánka s návratkou v súbore doc  pozvanka_jarmok_2015.doc
a v súbore pdf  pozvanka_jarmok_2015.pdf


Rozprávky starých materí si získali priazeň malých a veľkých poslucháčov

Dátum pridania: 23. Jún 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

K detstvu patria neodmysliteľne rozprávky, ktoré si v rôznej podobe získali malých aj veľkých priaznivcov. Uplynulá nedeľa v Pečovskej Novej Vsi bola s prívlastkom „rozprávková.“ Kultúrnu sálu OcÚ zaplnili kostýmy z príbehov pre najmenších, aby tak dotvorili rozprávanie starých materí. Jedinečné podujatia, ktoré finančne podporila aj Nadácia Orange pod názvom „Stará mať rozpráva“ ukázalo, aké dôležité je deťom čítať rozprávky. Aj napriek hektickej dobe a veľkému množstvu výpočtovej techniky, ktorá obklopuje aj najmenších má čítanie rozprávok z úst rodičov alebo starých rodičov nenahraditeľný význam pre vývoj dieťaťa. Počas podujatia si deti mohli vypočuť zaujímavé rozprávky, kresliť známe postavičky a oživením bola aj hra, kedy starí rodičia hádali názvy moderných rozprávok. Záver podujatia bola detská diskotéka a maľovanie na tvár.
Veríme, že aj toto podujatie prispeje k tomu, aby bola pri každej detskej postieľke rozprávková knižka a nezabúdajme, že rozprávky nevznikli preto, aby mohli deti spať, ale aby sa dospelí zobudili.

20150621_141916.jpg

20150621_142124.jpg


Rómsky deň

Dátum pridania: 21. Apríl 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi v spolupráci s miestnym komunitným centrom Vás týmto srdečne pozýva na Rómsky deň,
ktorý sa uskutoční dňa 24. apríla 2015 / piatok / v areáli Komunitného centra v Pečovskej Novej Vsi.

Program:

9.00 - 10.00 - slávnostná sv. omša v kaplnke Sv. Márie Goretti

10.30 - 12.00 - športové dopoludnie pre rómske deti navštevujúce MŠ a špeciálne triedy ZŠ

13.00 - 14.00 - priateľský futbalový turnaj  Bilovci verzus Červeňákovci
- športové popoludnie pre rómske deti navštevujúce ZŠ

14.30 - 16.00 - kultúrny program, v ktorom sa predstavia talenty z miestnej rómskej komunity

Pozvánka v súbore pdf  romsky_den.pdf


MDŽ

Dátum pridania: 9. Marec 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

,,Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne“.  
V nedeľu 8. marca 2015, tak ako po ostatné roky, boli pozvané všetky ženy na oslavu MDŽ. Nedeľné popoludnie prišlo do priestorov obecného úradu osláviť približne 150 žien. Sála bola obsadená do posledného miesta. Podujatie otvoril zástupca starostu pán Mgr. Slavomír Karabinoš, ktorý v príhovore vyzdvihol úlohu žien v rodine, v obci a v spoločnosti. Pripomenul, že dnešné podujatie pripravovali poslanci so starostom PhDr. Jaroslavom Dujavom, ako dar pre všetky ženy. Potom nasledoval takmer hodinový koncert Stanislava Salanciho. V ňom odzneli známe hity z filmov a rozprávok, ale aj čardáš, klasická hudba a moderné skladby. Na záver zablahoželal ženám starosta obce a poprial im všetko dobré v osobnom aj pracovnom živote. V závere prítomní poslanci rozdali všetkým oslávenkyniam ruže a osobne pogratulovali k ich sviatku. Ženy sa následne s ružou v ruke a s úsmevom na tvári pobrali domov.

img_5596.JPG   img_5597.JPG   img_5600.JPG   img_5607.JPG


Fašiangy v Pečovskej Novej Vsi

Dátum pridania: 20. Február 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Posledná fašiangová sobota 14. 2. 2015 bola pred Obecným úradom v Pečovskej Novej Vsi plná vône a výborného jedla. Konal sa tam prvý ročník podujatia s názvom FAŠIANGY V PEČOVSKEJ.  Majstri mäsiari začali pred očami divákov pripravovať tradičné zabíjačkové špeciality. Návštevníci si mohli za primeranú cenu vybrať z pestrej ponuky jedál: grajcupa, grilovaná klobása, zabíjačkový tanier, grilovaná krkovička, “podharlina”, pečené mäso s kapustou a tlačenka s cibuľou. Počas podujatia sa všetci, ktorí prišli, mohli ponúknuť šiškami, ktoré napiekli ženy z Únie žien a ponúkal ich pán starosta  PhDr. Jaroslav Dujava. Poobede začal bohatý kultúrny program, na ktorom sa zúčastnilo okolo 400 návštevníkov. Večerná fašiangová zábava patrila valentínskym tradíciám. Zaľúbeným párom zahrala do tanca ľudová hudba Šarm, ktorú neskôr za sprievodu laserovej šou vystriedal diskdžokej. Ku krásnej fašiangovej atmosfére určite prispelo aj slnečné počasie a môžeme neskromne povedať, že sa tento prvý ročník skutočne vydaril.

p2143769.JPG    p2143790.JPG

p2143794d-4.JPG    p2143794f-6.JPG

p2143801.JPG    p2143810.JPG

p2143817.JPG


Detský karneval

Dátum pridania: 2. Február 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

V zasnežené fašiangové popoludnie v sobotu 31.1.2015 sa už po šiestykrát otvorili brány spoločenskej miestnosti na obecnom úrade pre všetky deti, ktoré si pripravili pekné masky. V krásne vyzdobenej miestnosti si mohli zatancovať aj zaspievať na KARNEVALE, ktorý pre nich pripravila Únia žien v spolupráci s OcÚ v Pečovskej Novej Vsi. Každá maska dostala na začiatku svoje súťažné číslo a mohla sa začať pravá karnevalová diskotéka. Počas nej na deti v maskách čakali rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili všetci postupne podľa veku.  Neodmysliteľnou súčasťou bol stoličkový tanec plný postrehu, ale aj šťastia. Kto po tanci  vysmädol alebo vyhladol, milé tety z Únie žien pre všetkých pripravili pravé fašiangové pohostenie. Na záver si deti spomedzi seba vyžrebovali desať masiek, ktoré boli obdarené peknými cenami. Všetky ostatné deti na karnevale v pekných maskách dostali balíčky plné prekvapenia…
Veríme, že sa deťom aj ich rodičom na karnevale páčilo a že sa na budúci rok opäť stretneme.

img_9523.JPG   img_9562.JPG   img_9591.JPG

img_9596.JPG   img_9602.JPG


Výnimočný Silvester 2014

Dátum pridania: 5. Január 2015 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Aj posledný deň starého roka bol v Pečovskej Novej Vsi bohatý na kultúrne podujatia. Predpoludním sa konal Silvestrovský výstup na vrch Kohút. Mrazivé a jasné počasie bez jediného obláčika ponúklo na vrchu krásny výhľad nielen na okolité obce, ale aj na Vysoké Tatry. Dlhoroční turisti sa zhodli, že hoci výhľad z vrchu Kohút je krásny stále, takáto rozprávková panoráma tu už ale nebola roky. Okrem turistov z Pečovskej Novej Vsi sa výstupu zúčastnili aj obyvatelia Sabinova a Jakubovej Vole. Výstup ukončili vzájomné priania všetkého dobrého v roku 2015 a každý sa následne vybral svojou trasou domov.

Večerný program sa začal o 22:00 pred obecným úradom. Pre návštevníkov bola pripravená živá hudba, nevšedné osvetlenie budovy obecného úradu a varené víno. Detskú pozornosť najviac upútali lampióny šťastia, ktoré si mohli zakúpiť za symbolickú cenu. Deti aj dospelých potešilo ich vypustenie, lampióny šťastia tak zdobili spolu s ohňostrojom silvestrovskú oblohu nad obcou. Presne o polnoci zahrala štátna hymna SR a starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava za sprievodu ohňostroja poprial nielen prítomným občanom, ale všetkým obyvateľom Pečovskej Novej Vsi len to najlepšie. Následne pokračovala zábava a ľudia vítali nový rok tancom a novoročnými želaniami. Obnovená tradícia silvestrovských osláv sa stretla s pozitívnymi ohlasmi verejnosti a preto sa už všetci tešíme na výnimočný Silvester 2015.

10830431_903216769696988_4404031786475387162_o.jpg   1278990_904237352928263_7445480312497347719_o.jpg 


Vyhľadávanie

Novinky

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
Fax: 051/4583 421
e-mail: obec(a)pecovska.sk