Pečovská Nová Ves

Medzinárodný deň žien

Dátum pridania: 10. Marec 2014 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi pripravil pre naše ženy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dňa 9. marca 2014 v kultúrno-spoločenskej miestnosti obecného úradu spoločné posedenie spojené s kultúrnym programom. V úvode programu sa premietala prezentácia s citátmi a výrokmi o ženách. Potom vystúpili talenty zo základnej školy. V závere sa prihovoril ženám pán starosta, ktorý sa im poďakoval za ich starostlivosť, lásku, trpezlivosť, obetavosť.

Prinášame Vám niekoľko fotografií z tohto kultúrneho podujatia:

mdz-001.jpg
Spevácky talent

mdz-002.jpg
Hudba z klávesov…

mdz-003.jpg
Prednes

mdz-004.jpg
Duo otec a syn

mdz-008.jpg

mdz-009.jpg

mdz-011.jpg
Príhovor pána starostu


Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2014

Dátum pridania: 22. Január 2014 v sekcii: Kultúrne akcie, Obecné zastupiteľstvo, Športové podujatia

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2014

25. 1. 2014               Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce
8. 2. 2014                 Detský karneval
9. 3. 2014                 MDŽ
1. 5. 2014                 Prvomájový beh zdravia
11. 5. 2014               Deň matiek
24. 5. 2014               Deň mikroregiónu Doliny Čergova
1. 6. 2014                 Medzinárodný deň detí
29. 8. - 30. 8. 2014    Pečovskonovoveský jarmok
7. 9. 2014                 Rómsky deň
27. 10. 2014             Október - mesiac úcty k starším
5. 12. 2014               Mikuláš
13. 12. 2014             Vianočné trhy
21. 12. 2014             Vianočný koncert


16. Pečovskonovoveský remeselný jarmok

Dátum pridania: 6. September 2013 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Znie to možno neuveriteľne, ale náš tohtoročný jarmok si zapísal do kroniky už svoj šestnásty  ročník.  Slávnostné otvorenie pomyselnej brány jarmoku sa začalo už predvečer 30. augusta úspešným vystúpením ĽH Kandráčovci, v ktorom vystúpila ako sólistka naša rodáčka Vierka Horňáková.
Samotný jarmok začal v sobotu ráno o ôsmej hodine svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Peter Sedlák  v kostole sv. Ondreja,  kde sa prítomní veriaci poďakovali nielen za bohatú tohtoročnú úrodu, ale vzdali úctu aj patrónovi nášho chrámu a obce sv. Ondrejovi, ktorého socha bola umiestnená v miestnom parku v strede obce a posvätená práve v tento deň na počesť 765. výročia prvej doposiaľ známej písomnej zmienky o obci.
Náš jarmok si stále zachováva svoj tradičný charakter, je plný remesiel a folklóru, našich tradičných jedál. Tohto roku sa prihlásilo viac ako 50 stánkárov a naozaj bolo z čoho vyberať a na čo pozerať. V doobedňajších hodinách sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi, na ktorom sa zúčastnilo 20 dobrovoľných darcov. Pestré nápady a vynaliezavosť, dopestovanú  úrodu, okrasné dreviny, históriu našich babičiek vdýchli do telocvične základnej školy naši zanietenci p. Miroslav Dujava z Jakovian a  Bc. Mária Bečaverová.  Bola to skutočná krása, za ktorú sa patrí poďakovať všetkým, ktorí túto výstavku obohatili či nápadom alebo produktom zo svojej záhradky alebo povaly. Zároveň v týchto priestoroch prebehla výstava fotografií v rámci súťaže o najkrajšiu záhradku a balkón. Víťazom tejto súťaže sa stala p. Daniela Novická. Každoročne spestruje náš jarmok „Babina kuchňa“, v ktorej svoje dobroty už tradične  predviedli  žienky z Únie žien pod vedením p. Čekanovej.
Tohtoročnou novinkou bola súťaž vo varení gulášu, kde si zmeralo sily 8 družstiev, a to aj z okolitých obcí /Olejníkov, Jakubova Voľa, Jakovany, Ľutina/ a samozrejme naši domáci kutilovia. Víťazom, ktorého vybrala odborná porota skúsených kuchárov z Košíc, bolo družstvo pod vedením p. starostky Evy  Bartošovej z Olejníkova.
Popoludňajší program na miestnom amfiteátri sa začal módnou  prehliadkou svadobného salónu p. Anny Kochanovej z Pečovskej Novej Vsi.
Hneď v úvode  boli udelené  p. starostom tri ocenenia za zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie  našej obce. Ocenenými boli v tomto roku Mgr. Viera Horňáková, p. Bartolomej Vysocký,   doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc.  Zároveň p. starosta privítal vzácnych hostí z Poľského družobného mesta Sieniawa  na čele s  burmistrom Adamom Vośom.
V kultúrnom  programe vystúpili naše  mažoretky, Simonka Krajňáková, Ivanka Stracenská, spevácka skupina Seniorka a Jablonka pri KD, DFS Jablučko a FS Jablonečka. Svojím vstupom scénkou „Sad Renojowy“ obohatili program aj naši poľskí hostia. Po programe nasledovalo vyhlásenie kráľa remesiel tohtoročného jarmoku, ktorou sa stala p. Erika Martavuzová zo Sabinova. Vedomostnú súťaž o znalosti šarišského nárečia vyhral p. Vincent Straka z  Pečovskej Novej Vsi. Najkrajší zážitok z prázdnin nakreslil Filipko Šveda. Po žrebovaní tomboly, v ktorej bolo vyše 70 hodnotných cien,  vystúpila so svojím koncertom skupina Komajota. Večer patril mladšej generácii, ktorá sa bavila až do skorých ranných hodín.
A čo dodať na záver?
Počasie nám prialo, Pečovskonovovešťania aj návštevníci jarmoku  boli milí a ústretoví, takže si myslíme, že vynaložená námaha pri organizovaní tohto festivalu ľudovej kultúry nevyšla nazmar. Podarilo sa nám vniesť zopár noviniek, získali sme znova nové skúsenosti a poznatky, ktoré pretvoríme v realitu pri organizovaní budúcich ročníkov.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh celej akcie. Osobitné poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ, Únii žien, SČK,  členom FS Jablonečka, vedeniu ZŠ a mnohým ďalším priaznivcom  „NÁŠHO“ jarmoku.
Organizačný výbor

Pozrite si fotografie

img_3480.JPG

img_3487.JPG

img_3492.JPG

img_3520.JPG

img_3553.JPG

img_3579.JPG

img_3593.JPG

img_3594.JPG

img_3596.JPG

img_3597.JPG

img_3598.JPG

img_3599.JPG

img_3600.JPG

img_3601.JPG

img_3602.JPG

img_3603.JPG

img_3604.JPG

img_3605.JPG

img_3606.JPG

img_3608.JPG

img_3609.JPG

img_3610.JPG

img_3611.JPG

img_3612.JPG

img_3616.JPG

img_3661.JPG

img_0356.JPG

img_0377.JPG

img_0389.JPG

img_0446.JPG

img_0454.JPG

img_0463.JPG

img_0471.JPG

img_0482.JPG

img_0487.JPG

img_0517.JPG

img_0519.JPG

img_0520.JPG

img_0528.JPG

img_0531.JPG

img_0540.JPG

img_0555.JPG

img_0559.JPG

img_0563.JPG


Jubilantka pani Mária Ižariková

Dátum pridania: 7. Marec 2013 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Dňa 4. marca 2013 bola prijatá na obecnom úrade starostom obce pani Mária Ižariková, rod. Zubrická, ktorá sa dňa 2. marca dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Pečovská Nová Ves. Prítomní boli rodinní príslušníci jubilantky.

jubilantka_006.jpg

jubilantka_015.jpg

jubilantka_020.jpg

jubilantka_041.jpg


Pozvánka na Vianočný koncert

Dátum pridania: 12. December 2012 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Pozývame Vás na

VIANOČNÝ KONCERT

spojený s oslavou 15. výročia založenia folklórneho súboru Jablonečka

dňa 23 . decembra 2012 o 17.00 hod. 

v kultúrno-spoločenskej miestnosti OcÚ

vianocny_koncert.pdf


15. Pečovskonovoveský jarmok

Dátum pridania: 7. September 2012 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Tohtoročný jubilejný jarmok v Pečovskej Novej Vsi sa začal v piatok 31. augusta vystúpením hudobnej skupiny AMC trio so známym slovenským džezmenom Petrom Lipom, ktoré sa uskutočnilo na amfiteátri pri základnej škole. Na ich vystúpenie bolo zvedavých asi 300 návštevníkov. Prítomných program iste zaujal, o čom svedčí aj dlhotrvajúci potlesk.
V sobotu 1. septembra jarmočný program začal svätou omšou v kostole sv. Ondreja. Omšu slúžil miestny kaplán vdp. Anton Seman. V programe bolo aj poďakovanie za úrodu a posvätenie plodov zeme. Po ukončení svätej omše sa sprievod vybral spoločne po Kostolnej ulici až k amfiteátru. Tu starosta obce všetkých sprievodníkov a ostatných hostí privítal a jarmok otvoril.
O 9.00 hod. sa v týchto priestoroch zišlo viac ako 150 rodákov z obce, aby sa stretli s vedením obce a miestnymi občanmi. Starosta vo svojom príhovore všetkých srdečne privítal, poukázal na bohatú históriu obce a poprial pozvaným rodákom príjemný pobyt v obci. Kultúrny program pre nich pripravili žiaci základnej školy. V závere tohto programu bolo ocenenie občanov cenou starostu obce za celoživotné aktivity a pozitívne zviditeľňovanie obce. Tohto roku boli ceny udelené Pavlovi Cicmanovi, Andrejovi Červeňákovi a Jozefovi Bérešovi. Potom starosta obce pozval prítomných na malé občerstvenie do jedálne ZŠ. Bolo to naozaj milé stretnutie, dojímavé a plné emócií.
Kostolnú ulicu od rána obsadili stánkári, remeselníci, predajcovia. Tohto roku prišlo svoje umenie, tovar predstavovať a predávať do 30 stánkárov. Každý zaujal svojou originalitou a nápaditosťou. Nechýbali ani predajcovia zo Šarišského osvetového strediska a bača Laco z Hanisky.
Už druhý rok zaujal hostí gazdovský dvor. Okrem drobného poľnohospodárskeho náradia dvor bol plný domácich hospodárskych zvierat.
Svoj tradičný vysoký štandard si udržala babina kuchňa. Tu ženy zo základnej organizácie Únie žien robili divy. Na dračku išla mačanka, kapustnica, sódovníky, ale aj domáce koláče.
Tak ako minulého roku prekvapením bol predajca Štefan Lichvár. Na predaj mal rôzne odrody zemiakov. Jeho “nalešniky”, ktoré piekla manželka Magdaléna s priateľkou Alenou Tomkovou, rozvoniavali široko - ďaleko a piekli ich od rána do neskorého večera.
Veľká telocvičňa bola vyhradená na prezentáciu všetkých spoločenských a záujmových spolkov a združení. Panely a nástenky o svojej pestrej činnosti tu mali miestni hasiči, únia žien, klub dôchodcov, FS Jablonečka, základná škola, automobilový motoklub, červený kríž, obecný úrad, komunitné centrum.
Priestory malej telocvične slúžili na odber krvi. Tu sa realizovala tradičná Jarmočná kvapka krvi. Túto vzácnu tekutinu počas jarmoku prišlo darovať 38 darcov.
Na obed prišla jarmok navštíviť aj 9 členná delegácia zo Sieniawy na čele so sekretárom úradu Jerzym Mazurom. V delegácii boli ďalej starosta miestnej obce Rudka so spolkom žien, ktoré vyrobili dožinkový veniec. Ten bol vystavený hneď vedľa amfiteátra.
Večerný kultúrny program začal o 17.00 hod. Moderovali ho Ondrej Matisovský a Blanka Baňasová. V bohatom programe, ktorý bol orientovaný skôr na folklór, vystúpili súbory a skupiny z okolitých obcí - Červenica/S, Jakubova Voľa, Milpoš, Ľutina, Rožkovany, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Lipany. Hosťom programu bol aj súbor Lipta z mestečka Liptál z Moravy. Po ukončení kultúrneho programu sa pokračovalo ľudovou zábavou. Do tanca hrala skupina Genius.
Bol to vcelku vydarený jarmok. Počasie nám prialo, ľudia sa zabávali, mnohým sa ani domov nechcelo ísť.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám akoukoľvek činnosťou pomáhali tento jarmok tvoriť a realizovať.

Fotogaléria:

Stretnutie rodákov

jarmok_2012-001.jpg jarmok_2012-002.jpg

jarmok_2012-004.jpg jarmok_2012-007.jpg

jarmok_2012-008.jpg jarmok_2012-009.jpg

jarmok_2012-012.jpg jarmok_2012-014.jpg

jarmok_2012-016.jpg jarmok_2012-017.jpg

jarmok_2012-018.jpg jarmok_2012-025.jpg

jarmok_2012-028.jpg

jarmok_2012-019.jpg jarmok_2012-040.jpg

jarmok_2012-041.jpg jarmok_2012-044.jpg

Odovzdávanie Ceny starostu obce

jarmok_2012-031.jpg jarmok_2012-034.jpg

jarmok_2012-036.jpg

jarmok_2012-048.jpg  jarmok_2012-049.jpg

jarmok_2012-050.jpg  jarmok_2012-063.jpg

jarmok_2012-005.jpg jarmok_2012-006.jpg

jarmok_2012-064.jpg

Prezentácia činnosti miestnych organizácií

jarmok_2012-071.jpg

jarmok_2012-072.jpg

jarmok_2012-073.jpg

jarmok_2012-075.jpg

jarmok_2012-079.jpg

jarmok_2012-080.jpg

jarmok_2012-083.jpg

jarmok_2012-084.jpg

jarmok_2012-085.jpg

jarmok_2012-086.jpg

jarmok_2012-087.jpg

jarmok_2012-089.jpg

jarmok_2012-090.jpg

jarmok_2012-091.jpg

jarmok_2012-092.jpg

Výstava ovocia a zeleniny

jarmok_2012-096.jpg

Gazdovský dvor

jarmok_2012-109.jpg

jarmok_2012-110.jpg

jarmok_2012-111.jpg

jarmok_2012-112.jpg

jarmok_2012-113.jpg

jarmok_2012-114.jpg

jarmok_2012-115.jpg

jarmok_2012-116.jpg

Babina kuchňa

jarmok_2012-119.jpg

Návšteva zo Sieniawy

jarmok_2012-125.jpg

Stánky remeselníkov

jarmok_2012-129.jpg

jarmok_2012-136.jpg

jarmok_2012-140.jpg

jarmok_2012-144.jpg

jarmok_2012-145.jpg

Kultúrny program

jarmok_2012-105.jpg

jarmok_2012-151.jpg

jarmok_2012-162.jpg


Letná čitáreň

Dátum pridania: 22. August 2012 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

V dňoch 13. - 17. augusta sa obecná knižnica zaplnila deťmi, ktoré sa rozhodli spestriť si prázdninové dni v letnej čitárni. Prišli, aby prázdninovej nude a ničnerobeniu ukázali chrbát. Radosť, smiech i zábava oživili ticho knižnice a stali sa spoločníkmi detí počas spomínaných dní. Nechýbala dobrá nálada, čo spájala príjemné s užitočným. Deti si hraním spoločenských hier, spoločným čítaním kníh a tiež zapojením sa do výtvarných aktivít nenápadne prevetrali svoje mozgové hemisféry, aby štart do začínajúceho školského roka nebol príliš studený.
Do knižnice sa radi vracali každý deň, upevnili sa i vznikli nové kamarátstva a pribudlo aj niekoľko nových čitateľov. Táto letná knižničná akcia sa myslím vydarila. Snáď nebola posledná. Verím, že i počas školy si deti nájdu čas a prídu, aby si čítaním kníh zdokonalili svoje čitateľské zručnosti, alebo si len tak oddýchli pri dobrej knihe.
Atmosféru letnej čitárne si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

letna_citaren_2012-001.jpg letna_citaren_2012-002.jpg

letna_citaren_2012-003.jpg letna_citaren_2012-004.jpg

 letna_citaren_2012-006.jpg


Folklórny festival v Ľutine

Dátum pridania: 14. August 2012 v sekcii: Kultúrne akcie

Úžasné stretnutie 31 folkórnych skupín sa uskutočnilo v dňoch 20.-22.7.2012 v Ľutine.
Festival bol financovaný z projektu Kultúra – zrkadlo duše.
Bohaté zastúpenie tu mala aj naša obec. V piatok  20.7. sa v poobedňajších hodinách predstavili spevácka skupina Jablonka, folklórny súbor Jablonečka a Jablučko z Pečovskej Novej Vsi. Všetci naši účinkujúci vytvorili príjemnú atmosféru za prítomnosti bohatého publika. Festival ukázal, že folklór sa aj v dnešnej dobe teší stálej popularite a je dobre, že sú ešte stále zanietenci, ktorí prechovávajú ľudové piesne, tance a zvyky pre ďalšie generácie.

Pozrite si foto:

lutina_folklor_2012-001.jpg lutina_folklor_2012-005.jpg

lutina_folklor_2012-006.jpg lutina_folklor_2012-007.jpg

lutina_folklor_2012-010.jpg lutina_folklor_2012-013.jpg

lutina_folklor_2012-019.jpg lutina_folklor_2012-027.jpg

lutina_folklor_2012-030.jpg lutina_folklor_2012-037.jpg


Dni Sieniawy

Dátum pridania: 2. Júl 2012 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Na základe oficiálneho pozvania burmistra a vedenia mesta Sieniawa bola pozvaná delegácia našej obce na Dni mesta Sieniawa.
Tieto oslavy v družobnom poľskom mestečku sú v posledných rokoch veľmi známe a obľúbené hlavne u mladšej generácie. Konajú sa spravidla dva dni, pozývajú sa známe regionálne a celoštátne skupiny a návštevnosť je okolo 10 tisíc divákov.
A tak v nedeľu dopoludnia 24. júna 2012 sa po dohode vybrala do Sieniawy 22 členná skupina, v ktorej bola okrem poslancov OZ aj ženská spevácka skupina z Jablonečky s trojčlenným hudobným doprovodom.
Do družobného mestečka sme dorazili o 15.00 hod. Po malom občerstvení a prezlečení sme sa presunuli na futbalový štadión, kde sa mestské oslavy konali. Tu nás čakal a prijal burmister mesta, predsedníčka mestskej rady, zástupca burmistra a sekretár mesta. Popoludňajšie oslavy sa začali o 16.00 hodine s doprovodom mestskej dychovej hudby. Hneď po nich vystúpila naša ženská spevácka skupina z Jablonečky s doprovodom hudby. Potom nasledovala v Sieniawe veľmi obľúbená a sledovaná súťaž - Miss Sieniawa 2012. Prihlásených resp. vybraných bolo 12 uchádzačiek vo veku od 15 do 20 rokov. V trojčlennej hodnotiacej komisii okrem Poliaka a Belgičana bol aj náš starosta obce Jaroslav Baňas. Tu je potrebné povedať, že Poliaci mali pozvanú aj delegáciu z belgického mestečka na čele so starostom.
Potom nastúpili obľúbené kapely a skupiny, ktoré vytvorili veľmi dobrú náladu a atmosféru. Samozrejme, že tu bolo plno iných atrakcií, stánkov, kolotočov. Celá táto show sa skončila o polnoci asi 10 minútovým ohňostrojom. Počas celého popoludnia sa nám domáci v plnom rozsahu venovali. Starosta oficiálne pozval Poliakov na náš jarmok. Kuli sa aj “pikle” o tom, že by cez letnú prestávku mohli naši s Poliakmi odohrať futbalový zápas.

Prinášame Vám fotografie z návštevy na oslavách Dni Sieniawy:

sieniawa_2012-001.jpg sieniawa_2012-006.jpg

sieniawa_2012-007.jpg sieniawa_2012-008.jpg

sieniawa_2012-011.jpg sieniawa_2012-012.jpg

sieniawa_2012-014.jpg sieniawa_2012-018.jpg

sieniawa_2012-023.jpg sieniawa_2012-028.jpg

sieniawa_2012-031.jpg sieniawa_2012-033.jpg


Deň mikroregiónu Doliny Čergova

Dátum pridania: 6. Jún 2012 v sekcii: Kultúrne akcie, Športové podujatia

Deň mikroregiónu Doliny Čergova sa konal v sobotu 26. mája v Jakovanoch. Tento deň sa začal už o 11.00 hod. zrazom zanietených cyklistov na železničnej stanici v Pečovskej Novej Vsi, odkiaľ vyštartovali po cyklotrase smer Jakubova Voľa, Červenica, Hanigovce, Olejníkov, Ľutina a Jakovany. Príjemne počasie prilákalo solídne zastúpenie volených predstaviteľov dotknutých obcí mikroregiónu – Pečovská Nová Ves, Červenica pri Sabinove, Ľutina, Červená Voda, Jakubova Vola, Olejníkov, Hanigovce a domáce Jakovany. Pred Obecným úradom v Jakovanoch všetkých prítomných privítal starosta obce Jakovany Marián Dujava a Deň mikroregiónu slávnostne otvoril predseda združenia a starosta Pečovskej Novej Vsi Jaroslav Baňas.
Po otvorení nasledovala prehliadka zrekonštruovaných priestorov OcÚ Jakovany  spojená s malým kultúrnym predstavením v podaní Aničky Hitrikovej – spev a Jozefa Miku – kúzelník.  Účastníci neobišli ani výstavku ručných prác.
Nasledovala prehliadka kaplnky sv. Juraja, postavenej v roku 1877, nachádzajúcej sa na križovatke starej poľnej cesty smerom na Pečovskú Novú Ves a Sabinov.
Účastníci navštívili aj gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky postavený v roku 1865 na mieste zhoreného pôvodného dreveného chrámu.
Po návšteve týchto budov v obci Jakovany sme sa presunuli na chatu Pod Palovu, nachádzajúcu sa cca 700 m od obce v Čergovskom pohorí v lesoch Urbárskej spoločnosti Jakovany. V tomto príjemnom prostredí, spojenom s možnosťou túry na najvyšší kopec v obci – Balážova, 880 mnm.  a posedení pri ohníčku sme strávili zvyšok krásneho dňa.

Pozrite si fotografie z tejto spoločnej akcie obcí Združenia regiónu Dolina Čergova

den_mikroregionu_2012-007.jpg den_mikroregionu_2012-006.jpg

sam_1104.JPG sam_1106.JPG

sam_1105.JPG sam_1103.JPG

sam_1102.JPG sam_1101.JPG

sam_1100.JPG sam_1099.JPG

sam_1098.JPG sam_1118.JPG

den_mikroregionu_2012-010.jpg sam_1123.JPG

sam_1124.JPG sam_1126.JPG

dscf6920.JPG dscf6923.JPG

dscf6941.JPG dscf6942.JPG

sam_1130.JPG sam_1129.JPG

sam_1128.JPG den_mikroregionu_2012-011.jpg

den_mikroregionu_2012-012.jpg den_mikroregionu_2012-022.jpg


Vyhľadávanie

Novinky

Kontakt

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
Fax: 051/4583 421
e-mail: obec(a)pecovska.sk