Pečovská Nová Ves

Mesiac úcty k starším

Dátum pridania: 27. Október 2014 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.”

V nedeľu 26.10.2014 starosta obce Jaroslav Baňas pozval všetkých seniorov pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším na stretnutie v spoločenskej sále obecného úradu.   Po krásnom kultúrnom vystúpení, ktoré pripravili p. učiteľky a deti z miestnej materskej školy a školského klubu detí, starosta obce vo svojom príhovore vyjadril úctu a vďaku starším ľudom, ktorí majú ten najcennejší dar. Majú životné poznatky a skúsenosti, ktoré sú nezaplatiteľné. Svojimi radami pomáhajú tým, čo to potrebujú, rozdávajú radosť a lásku svojim najbližším, deťom, vnúčatám, pravnúčatám.
Všetkým seniorom prajeme pevné zdravie, veľa blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc vašich detí.

Pozrite si fotografie:

img_4872.JPG   img_4874.JPG

img_4873.JPG    img_4879.JPG

img_4881.JPG  img_4889.JPG

img_4894.JPG   img_4898.JPG


17. Pečovskonovoveský remeselný jarmok

Dátum pridania: 18. August 2014 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Srdečne Vás pozývame na 17. Pečovskonovoveský remeselný jarmok, ktorý sa bude konať v dňoch 29. - 30. augusta 2014.

pecovskonovovesky_jarmok_2014


Kultúrne leto

Dátum pridania: 28. Júl 2014 v sekcii: Kultúrne akcie

Základná škola v rámci dní kultúrneho leta pripravila v nedeľu 20. 7. 2014 o 17:00 hod. pri miestnom amfiteátri hravé športové popoludnie pre deti. Počasie bolo nádherné, nálada tiež a detičky po absolvovaní rôznych súťaží a so sladkou odmenou odchádzali z pekne stráveného dňa spokojné.
20140720_171135.jpg    20140720_171306.jpg

20140720_171512.jpg     20140720_173111.jpg

20140720_174918.jpg     20140720_175246.jpg


3. Medzinárodný maliarsky plenér

Dátum pridania: 28. Júl 2014 v sekcii: Kultúrne akcie

V dňoch od 4. 7. 2014 do 12. 7. 2014 sa v našej obci uskutočnil 3. ročník Medzinárodného maliarskeho plenéra s  bohatou účasťou maliarov z okolitých štátov, a to z Ukrajiny, Poľska, Maďarska a samozrejme zo Slovenska. 35 umelcov svoj pracovný týždeň strávilo v priestoroch základnej školy, kde im bola poskytovaná celodenná strava a ubytovanie. Maliari v závere pobytu  darovali obci obrazy,  ktoré boli prezentované na záverečnej vernisáži v piatok 11. 7. 2014 a budú umiestnené v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ. Občania budú mať možnosť tieto diela vidieť  aj na výstave  počas Pečovskonovoveského jarmoku.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému zorganizovaniu a priebehu celého plenéra.

dsc_0010.jpg    dsc_0011.jpg

dsc_0021.jpg   dsc_0022.jpg

dsc_0025.jpg    dsc_0029.jpg

dsc_0038.jpg    dsc_0047.jpg

dsc_0053.jpg     dsc_0070.jpg

dsc_0098.jpg     dsc_0116.jpg


Výstava obrazov Fera Guldana

Dátum pridania: 28. Júl 2014 v sekcii: Kultúrne akcie

Naša obec v spolupráci s OZ Krásny Spiš zorganizovala v dňoch od 7. 7. do 10. 7. 2014 v kultúrnospoločenských priestoroch obecného úradu výstavu obrazov Fera Guldana pod názvom  EXODY „XI. prikázanie – Nevyženieš!“ s libretom Mira Polláka.
Výstava vzhľadom na tematiku bola veľmi poučná a zaujímavá.  Viď foto …

dsc_0115.jpg    dsc_0117.jpg

dsc_0127.jpg     dsc_0131.jpg

dsc_0137.jpg     dsc_0141.jpg

dsc_0149.jpg     dsc_0154.jpg


Deň detí

Dátum pridania: 2. Jún 2014 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Sviatok detí, známy pod oficiálnym názvom Medzinárodný deň detí (MDD), sa zvyčajne, ale nie všade, oslavuje 1. júna. Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách bývalého východného bloku sa slávi od roku 1952. V tomto roku pripadol 1. jún práve na nedeľu.  Aj v našej obci kultúrna komisia pri obecnom  úrade na tento deň pripravila pekné popoludnie pre deti plné hier a zábavy. Za svoje smelé výkony či už v recitácii, speve, vedomostných alebo športových súťažiach boli všetci sladko odmenení.
A že o zábavu a nové zážitky nebola núdza, posúďte sami ….

den_deti_2014-005.jpg

den_deti_2014-010.jpg

den_deti_2014-015.jpg

den_deti_2014-017.jpg

den_deti_2014-020.jpg

den_deti_2014-034.jpg

den_deti_2014-053.jpg

den_deti_2014-054.jpg

den_deti_2014-058.jpg

den_deti_2014-067.jpg

den_deti_2014-069.jpg

den_deti_2014-071.jpg

den_deti_2014-072.jpg


Medzinárodný deň žien

Dátum pridania: 10. Marec 2014 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi pripravil pre naše ženy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dňa 9. marca 2014 v kultúrno-spoločenskej miestnosti obecného úradu spoločné posedenie spojené s kultúrnym programom. V úvode programu sa premietala prezentácia s citátmi a výrokmi o ženách. Potom vystúpili talenty zo základnej školy. V závere sa prihovoril ženám pán starosta, ktorý sa im poďakoval za ich starostlivosť, lásku, trpezlivosť, obetavosť.

Prinášame Vám niekoľko fotografií z tohto kultúrneho podujatia:

mdz-001.jpg
Spevácky talent

mdz-002.jpg
Hudba z klávesov…

mdz-003.jpg
Prednes

mdz-004.jpg
Duo otec a syn

mdz-008.jpg

mdz-009.jpg

mdz-011.jpg
Príhovor pána starostu


Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2014

Dátum pridania: 22. Január 2014 v sekcii: Kultúrne akcie, Obecné zastupiteľstvo, Športové podujatia

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2014

25. 1. 2014               Stolnotenisový turnaj na počesť oslobodenia obce
8. 2. 2014                 Detský karneval
9. 3. 2014                 MDŽ
1. 5. 2014                 Prvomájový beh zdravia
11. 5. 2014               Deň matiek
24. 5. 2014               Deň mikroregiónu Doliny Čergova
1. 6. 2014                 Medzinárodný deň detí
29. 8. - 30. 8. 2014    Pečovskonovoveský jarmok
7. 9. 2014                 Rómsky deň
27. 10. 2014             Október - mesiac úcty k starším
5. 12. 2014               Mikuláš
13. 12. 2014             Vianočné trhy
21. 12. 2014             Vianočný koncert


16. Pečovskonovoveský remeselný jarmok

Dátum pridania: 6. September 2013 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Znie to možno neuveriteľne, ale náš tohtoročný jarmok si zapísal do kroniky už svoj šestnásty  ročník.  Slávnostné otvorenie pomyselnej brány jarmoku sa začalo už predvečer 30. augusta úspešným vystúpením ĽH Kandráčovci, v ktorom vystúpila ako sólistka naša rodáčka Vierka Horňáková.
Samotný jarmok začal v sobotu ráno o ôsmej hodine svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Peter Sedlák  v kostole sv. Ondreja,  kde sa prítomní veriaci poďakovali nielen za bohatú tohtoročnú úrodu, ale vzdali úctu aj patrónovi nášho chrámu a obce sv. Ondrejovi, ktorého socha bola umiestnená v miestnom parku v strede obce a posvätená práve v tento deň na počesť 765. výročia prvej doposiaľ známej písomnej zmienky o obci.
Náš jarmok si stále zachováva svoj tradičný charakter, je plný remesiel a folklóru, našich tradičných jedál. Tohto roku sa prihlásilo viac ako 50 stánkárov a naozaj bolo z čoho vyberať a na čo pozerať. V doobedňajších hodinách sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi, na ktorom sa zúčastnilo 20 dobrovoľných darcov. Pestré nápady a vynaliezavosť, dopestovanú  úrodu, okrasné dreviny, históriu našich babičiek vdýchli do telocvične základnej školy naši zanietenci p. Miroslav Dujava z Jakovian a  Bc. Mária Bečaverová.  Bola to skutočná krása, za ktorú sa patrí poďakovať všetkým, ktorí túto výstavku obohatili či nápadom alebo produktom zo svojej záhradky alebo povaly. Zároveň v týchto priestoroch prebehla výstava fotografií v rámci súťaže o najkrajšiu záhradku a balkón. Víťazom tejto súťaže sa stala p. Daniela Novická. Každoročne spestruje náš jarmok „Babina kuchňa“, v ktorej svoje dobroty už tradične  predviedli  žienky z Únie žien pod vedením p. Čekanovej.
Tohtoročnou novinkou bola súťaž vo varení gulášu, kde si zmeralo sily 8 družstiev, a to aj z okolitých obcí /Olejníkov, Jakubova Voľa, Jakovany, Ľutina/ a samozrejme naši domáci kutilovia. Víťazom, ktorého vybrala odborná porota skúsených kuchárov z Košíc, bolo družstvo pod vedením p. starostky Evy  Bartošovej z Olejníkova.
Popoludňajší program na miestnom amfiteátri sa začal módnou  prehliadkou svadobného salónu p. Anny Kochanovej z Pečovskej Novej Vsi.
Hneď v úvode  boli udelené  p. starostom tri ocenenia za zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie  našej obce. Ocenenými boli v tomto roku Mgr. Viera Horňáková, p. Bartolomej Vysocký,   doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc.  Zároveň p. starosta privítal vzácnych hostí z Poľského družobného mesta Sieniawa  na čele s  burmistrom Adamom Vośom.
V kultúrnom  programe vystúpili naše  mažoretky, Simonka Krajňáková, Ivanka Stracenská, spevácka skupina Seniorka a Jablonka pri KD, DFS Jablučko a FS Jablonečka. Svojím vstupom scénkou „Sad Renojowy“ obohatili program aj naši poľskí hostia. Po programe nasledovalo vyhlásenie kráľa remesiel tohtoročného jarmoku, ktorou sa stala p. Erika Martavuzová zo Sabinova. Vedomostnú súťaž o znalosti šarišského nárečia vyhral p. Vincent Straka z  Pečovskej Novej Vsi. Najkrajší zážitok z prázdnin nakreslil Filipko Šveda. Po žrebovaní tomboly, v ktorej bolo vyše 70 hodnotných cien,  vystúpila so svojím koncertom skupina Komajota. Večer patril mladšej generácii, ktorá sa bavila až do skorých ranných hodín.
A čo dodať na záver?
Počasie nám prialo, Pečovskonovovešťania aj návštevníci jarmoku  boli milí a ústretoví, takže si myslíme, že vynaložená námaha pri organizovaní tohto festivalu ľudovej kultúry nevyšla nazmar. Podarilo sa nám vniesť zopár noviniek, získali sme znova nové skúsenosti a poznatky, ktoré pretvoríme v realitu pri organizovaní budúcich ročníkov.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh celej akcie. Osobitné poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ, Únii žien, SČK,  členom FS Jablonečka, vedeniu ZŠ a mnohým ďalším priaznivcom  „NÁŠHO“ jarmoku.
Organizačný výbor

Pozrite si fotografie

img_3480.JPG

img_3487.JPG

img_3492.JPG

img_3520.JPG

img_3553.JPG

img_3579.JPG

img_3593.JPG

img_3594.JPG

img_3596.JPG

img_3597.JPG

img_3598.JPG

img_3599.JPG

img_3600.JPG

img_3601.JPG

img_3602.JPG

img_3603.JPG

img_3604.JPG

img_3605.JPG

img_3606.JPG

img_3608.JPG

img_3609.JPG

img_3610.JPG

img_3611.JPG

img_3612.JPG

img_3616.JPG

img_3661.JPG

img_0356.JPG

img_0377.JPG

img_0389.JPG

img_0446.JPG

img_0454.JPG

img_0463.JPG

img_0471.JPG

img_0482.JPG

img_0487.JPG

img_0517.JPG

img_0519.JPG

img_0520.JPG

img_0528.JPG

img_0531.JPG

img_0540.JPG

img_0555.JPG

img_0559.JPG

img_0563.JPG


Jubilantka pani Mária Ižariková

Dátum pridania: 7. Marec 2013 v sekcii: Aktuality z obecného úradu, Kultúrne akcie

Dňa 4. marca 2013 bola prijatá na obecnom úrade starostom obce pani Mária Ižariková, rod. Zubrická, ktorá sa dňa 2. marca dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil slávnostný zápis do pamätnej knihy obce Pečovská Nová Ves. Prítomní boli rodinní príslušníci jubilantky.

jubilantka_006.jpg

jubilantka_015.jpg

jubilantka_020.jpg

jubilantka_041.jpg


Vyhľadávanie

Novinky

Kontakt

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
Fax: 051/4583 421
e-mail: obec(a)pecovska.sk